RANNÍ SADHANA

Vaše denní praxe – skutečná cesta transformace.

Ranní sadhana je naše denní duchovní praxe. Buď můžeme dělat kriju a meditaci sami doma, tomu se říká naše osobní sadhana, anebo ji můžeme dělat ve skupině. Skupinové sadhany se většinou dělají mezi 4 a 7 hodinou ráno v čas, kterému se říká „amrit vela,“ což je nejlepší čas na meditaci, protože naše mysl je klidná, naše tělo odpočaté a slunce a země jsou v úhlu, který je optimální pro meditaci. Skupinová sadhana využívá energie skupiny k balancování emocí, vzájemné sladění energií jednotlivců, zlepšení komunikace a práci na skupinovém vědomí, jehož dosažený je nezbytným předstupněm k dosažení vědomí univerzálního.

Skupinová sadhana se skládá ze zpěvu Japji, z krije a relaxace a 7 manter, které mistr Yogi Bhajan předal jako základní sadhanu věku Vodnáře. Celkový čas je 62 minut.

 

fcb2
Ranní sadhana na Tréninku učitelů

 

Zde jsou mantry v tom pořadí, jak je předal Yogi Bhajan. Najdete u nich českou výslovnost i překlad jejich významu.

ADI SHAKTI MANTRA (7 min)
Ek Ong Kaar, Sat Naam Siri Wha-hay Guroo
[EK ÓNG KÁR, SAT NÁM SIRI, UA HEJ GURÚ]
Je jeden Stvořitel, který vytvořil toto stvoření.
Pravda je Jeho jméno. Nepopsatelně úžasná je moudrost Boží.

UA JANTÝ, KAR JANTÝ (7 min)
Waah Yantee Kar Yantee,
Jag Doot Patee, Aadak It Waahaa,
Brahmaadeh Traysha Guroo,
It Wha-hay Guroo
[Ua jantý, kár jantý
Džagduk patý, ádaketé uahá
Bramádéé trejšá guru
It uá hej guru]
Velké Makro já, tvořivé Já
To všechno je tvořivé v čase
Vše co je On
Tři aspekty Boha: Bráhma, Višnu, Meheš (Šiva)
To je Wahej Gurú (Bůh je tak úžasný, že to nelze vyjádřit slovy)

MUL MANTRA (7 min)
Ek Ong Kaar, Sat Naam, Kartaa Purkh, Nirbho, Nirvair, Akaal Moorat, Ajoonee, Saibung, Gur Prasaad,Jap! Aad such, Jugaad Such, Hai Bhee Such, Nanak Hosee Bhee Such
[Ek Ong Kár (Jeden Stvořitel, Stvoření)
Sat Nám (Pravda identifikovaná (pojmenovaná))
Kartá Purk (Ten, který vše dělá)
Nirbhó (Beze strachu)
Nirvér (Bez potřeby pomsty)
Akál Murat (Nesmrtelný)
Adžuný (Nenarozený)
Sébang (Sám sebou osvícený, sám o sobě existující)
Gur prasád (Boží laskavost (dar))
Džap (Opakuj (recituj))
Ád sač, džugád sač, hébhý sač,(Pravda na počátku, Pravda po všechny časy, Pravda v tomto okamžiku)
Nánek hósí bhý sač] (Nánek říká, že Pravda je navěky)

SAT SIRI SIRI AKAL (7 min)
Sat Siree, Siree Akaal,
Siree Akaal, Mahaa Akaal,
Mahaa Akaal,
Sat Naam, Akaal Moorat,
Wha-hay Guroo
[Sat Siri (Velká Pravda)
Siri Akál (Respektovaný neumírající)
Siri Akál (Respektovaný neumírající)
Mahaakál (Velká Nesmrtelnost)
Mahaakál (Velká Nesmrtelnost)
Sat Nám (Pravda identifikovaná (pojmenovaná))
Akál Murt (Nesmrtelná podoba Boha)
Wahej guru] (Skvělý, jehož moudrost nelze popsat)

RAKHE RAKHANHAR
Rakhay rakhanhaar aap ubaariun
Gur kee pairee paa-eh kaaj savaariun
Hoaa aap dayaal manho na visaariun
Saadh janaa kai sung bhavjal taariunSaakat nindak dusht khin maa-eh bidaariun
Tis saahib kee taayk naanak manai maa-eh
Jis simrat sukh ho-eh saglay dookh jaa-eh
Jis simrat sukh ho-eh saglay dookh jaa-eh
[Rakhé rakhenahár áp ubárian
Guruki pérý pájé kadž savárian
Hóa ap dejál manho ná visárian
Sadž džaná ki sang bhávadžal tárán
Sakata nindaka dušt kin mái badárian
Tys sáhib kí téké nánek mané mái
Džis simrat suk hói saglej dúk džái
Džis simrat suk hói saglej dúk džái]
Sám Bůh o nás pečuje
Dává nám světlo a stará se o naše záležitosti
Bůh je milosrdný a nikdy na nás nezapomíná
Bůh nás vede, dává nám na pomoc dobré lidi
Bůh nedovoluje, aby k nám přišla úhona
Je mi dobře, když pomyslím na Boha
Když si vzpomenu na Boha, cítím se v klidu a jsem šťastný
A všechna moje bolest je pryč

To jsou slova Guru Rajana, pátého sikhského guru a jsou na úplnou ochranu. Pomáhá, když jste fyzicky slabí nebo máte omezené bohatství. Odstraňuje všechny překážky v naplnění poslání.

WAHE GURU WAHE JIO (22 min)
Wha-hay guroo wha-hay guroo
Wha-hay guroo, wha-hay jeeo
[Uáhej gurú uáhej gurú
Uáhej gurú uáhej džíp]
Wahe Guru je mantra extáze. Nedá se to přeložit, i když můžeme říci „Ach, jak úžasný je Bůh!“ nebo „nepopsatelně skvělý je Nekonečno, Nedozírná Moudrost.“ Jeeo (džíp) je zdrobnělá variace, i když ještě pořád plná respektu, slova Jee (dží), což znamená duše. Položíme sami sobě základy k vítězství a právu být skvělí.

GURU GURU WAHE GURU
Guru Guru Wha-hay guroo Guru Ram Das Guroo
[Gurú Gurú Uáhej Gurú, Guru Rám Dás Gurú]
Tyto slabiky chválí vědomí Guru Ram Dase a vzývají jeho duchovní světlo, ochranu a vedení.
Léčivá mantra.

___________________________________________________________________________

YOGI BHAJAN O SADHANĚ

Now question is how fast. Some people say ‚Why we do Sadhana and why Kundalini Yoga?‘ I have two purposes only. First of all Kundalini Yoga will cut through all garbage, it’s a fast, it’s a time-saving device. You don’t have to go through long distance routes to come to the same destination, you know. You don’t have to fly from here to New York to San Francisco, you can take a direct route. Normally our achievement is Los Angeles to San Francisco via New York or Boston. That’s what we do, that’s how long-route life is. But shortcut is from Los Angeles to San Francisco forty-five minutes, period. That’s how Kundalini Yoga works. I appreciate it, when I was myself a student. We can get it, we can get it quick, we can get into experience. Neither we have to write a book about it nor we have to say anything, we are, we are, that’s it. That’s one direct benefit. Number two, if you do Sadhana every day, it’s very self-livening, it’s very self-accelerating.

One thing you cannot do, you cannot do your own Sadhana without a commitment. You do not understand that. I am not saying that you don’t want to do. You do want to do, but you cannot do. Not that you want to cheat or you want to avoid it or you want to be negative about it, because this is how the polarity works. If a person decides fanatically that I am going to do my Sadhana, doesn’t matter what, then time and space cannot affect that person. If a person decides to cleanse himself everyday, then weaknesses shall not have any toll. There will be no memory lapse, there will be no mood nonsense, I mean there are million things…

© The Teachings of Yogi Bhajan, March 6, 1991
_________________________
Jeden člověk kdysi řekl o sádhaně:
„Když skončíte sadhanu, nic se vám nestane.“
Já říkám:
„Ne, když děláte sadhanu, stane se vám všechno a vyjdete ze všeho jako vítěz, zvítězíte!“
To vám dává sadhana.
Nedá vám písemnou záruku od Boha. Ten, kdo dělá sadhanu si buduje tak mocnou osobnost, že dokáže zvládnout cokoliv. Proto dělám já sadhanu. Dělám jí už spoustu let. Dokonce i teď. Někteří lidé se mě ptají: „Jsi mistrem, proč děláš sadhanu?“
A já odpovídám: „Abych zůstal mistrem.“
Yogi Bhajan
__________________________