O KUNDALINI JÓZE

KUNDALINI JÓGA PODLE YOGI BHAJANA

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana se považuje za nejúplnější jogínskou tradici kombinující meditaci, mantru, fyzické cvičení a dýchací techniky. Po tisíce let byla tato posvátná věda a technologie uchovávána v tajnosti a předávána ústně od mistra k vybranému učedníkovi až do roku 1969, kdy ji Yogi Bhajan, mistr Kundaliní jógy, začal vyučovat veřejně.

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana je také známá jako Jóga vědomí. Zaměřuje se na povědomí o sobě sama a na zážitek našeho nejvyššího vědomí. Je to cesta normálních lidí, tj. vždy byla praktikována lidmi, kteří měli rodiny a pracovali, na rozdíl od obvyklé cesty jogína, která implikuje vzdání se světských věcí, celibát a odchod ze společnosti lidí.

Svou účelností a účinností je Kundalini jóga rychlá. Ke změnám, kterých chcete v životě dosáhnout, dojde mnohem rychleji než prostřednictvím jiných stylů jógy. Množství technik a meditací, kterými disponuje je nezměrné, takže učitel může programy přizpůsobit tak, aby pomohly danému jedinci a jeho cílům. Je to bezpečná cesta, která stimuluje přirozené možnosti těla k tomu, aby se člověk stal zdravým, šťastným a harmonickým na těle, mysli i duchu. Je to osvědčená cesta k sobě sama a k naší duši a pomáhá nám žít podle našeho nejvyššího poslání.

Hlavním cílem je probudit plný potencial lidského vědomí v každém jedinci. To znamená odstranit vnitřní dualitu, vytvořit schopnost hluboce naslouchat, kultivovat vnitřní ticho a dosáhnout prosperity a výtečnosti ve všem, co děláme.

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana je pravděpodobně tím nejvíce formalizovaným stylem jógy, který se v dnešní době učí. Během každé hodiny, kdekoliv po světě, můžete očekávat šest hlavních komponentů:

1) naladění se Adi mantrou
2) pranajám nebo rozcvičku
3) kriju
4) relaxaci
5) meditaci
6) uzavření písní – modlitbou „May the Long Time Sun Shine Upon You“.

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana se zaměřuje na osobní zkušenost a vědomí jedince při praktikování krijí. Probouzíme kundalini, abychom byli schopni dosáhnout plného potenciálu našeho nervového a žlázového systému a vyvážit subtilní systém čaker a meridiánů v těle.

Krije jsou kompletní sestavy cviků ve stejném sledu, jak je původně předal mistr Yogi Bhajan. Je to sladěný systém skládající se z pohybu, ásan, pranajámu, muder, soustředění se, zvuku a meditace, který automaticky vede energie v těle a mysli ke specifickému výsledku neboli změně vědomí. Mohou to být jednoduché a krátké sekvence nebo mohou obsahovat výkonnostní a dokonce až namáhavé cviky cvičení a mocné dechové techniky. V této tradici není meditace považována za oddělenou od ásány nebo jógy, je nezbytnou součástí celku. Cviky v kriji přivádějí tělo a mysl do stavu, ve kterém lze snadno dosáhnout hluboké meditace.

Použití mantry při cvičení Kundaliní jógy podle Yogi Bhajana je velmi efektivní k dosažení rozšíření vědomí a pozvednutí ducha. Mantra také pomáhá těm, kteří s meditováním začínají a ticho a absolutní klid jim připadají příliš náročné. V tomto směru je „pro začátečníky“ a může být využívána kýmkoliv k dosažení jasné mysli, vyváženosti a duševní rovnováhy.

___________________________________________________________________________

  • Zahrnuje Kundaliní jóga typicky meditaci nebo pranayam? Zahrnuje zpívání? Obsahuje něco z jiných druhů jógy? Jestli ano, prosím, popište je.
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana typicky zahrnuje pranajám a meditace. Pranajám může být cokoliv od jednominutového dechu, dechu ohně, střídavého dýchání oběma nosními dírkami, psího dechu, sitali pranajám po techniky s použitím zadržování dechu. Meditace často obsahují vedle mudry (pozice rukou) a ásany (pozice těla) také pohyb nebo mantru a obvykle také drishti (soustředění očí do určitého bodu). Mnoho krijí a meditací z Kundalini jógy podle Yogi Bhajana zahrnují mantry a zpívání. Jedním z prvních příznaků probouzející se kundalini je nové uvědomění si moci našich slov. Začnete meditovat a tím rozvíjet vnitřní zvuky za použití mantry. Kundaliní jóga se často mylně považuje za Mantra jógu kvůli tomu, že často zahrnuje použití zvuku v krijích a meditacích. Použití mantry při cvičení Kundalini jógy podle Yogi Bhajana je velmi efektivní hlavně v dosažení dvou cílů cvičení – rozšíření vědomí (expansion of the Self) a pozvednutí ducha. Mantra také pomáhá těm, kteří s meditováním začínají a ticho a absolutní klid jim připadají příliš náročné. V tomto směru je „pro začátečníky“ a může být využívána kýmkoliv k dosažení jasné mysli, vyváženosti a duševní rovnováhy. Kromě meditací s mantrou existuje řada meditací, které jsou tiché a které se dělají v hluboce transformativním stavu klidu zvaném shuniya.
  • Čím je Kundalini jóga tak jedinečná (tj. čím se odlišuje od jiných stylů a škol jógy)?
Svou účelností a účinností. Kundalini jóga je rychlá. Protože je to systém vytvořený pro normální lidi, ke změnám, kterých chcete v životě dosáhnout, dojde mnohem rychleji s Kundalini jógou podle Yogi Bhajana než prostřednictvím jiných stylů jógy. Množství technik a meditací, kterými disponuje je nezměrné, takže učitel může programy přizpůsobit tak, aby pomohly danému jedinci a jeho cílům. Je to bezpečná cesta, která stimuluje přirozené možnosti těla k tomu, aby se člověk stal zdravým, šťastným a harmonickým – na těle, mysli i duchu. Je to osvědčená cesta k sobě sama a k naší duši a pomáhá nám žít podle našeho nejvyššího poslání.