YOGI BHAJAN

Yogi Bhajan

neboli Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji byl Mistr Kundalini jógy a Mahan Tantrik. Přijel na Západ v roce 1969 s jasným cílem: „Přišel jsem připravit učitele a ne shromažďovat žáky.“ Přes 30 let cestoval po celém světě a vyučoval Kundalini jógu, Jógu vědomí. V roce 1969 založil 3HO – organizaci Šťastný, zdravý a svatý (Happy, Healthy, Holy) postavenou na jednom ze základních principů, který nám Yogi Bhajan předal: „Být šťastný je naše přirozené právo.“ Prostřednictvím programu Učitel pro věk Vodnáře Yogi Bhajan vycvičil tisíce učitelů Kundalini jógy s osvědčením od Kundalini Research Institute (KRI).

V roce 1970 dokončil první kurz pro učitele. V roce 1971 byl vytvořen Kundalini Research Institute (Institut na výzkum Kundalini), který zformalizoval proces získávání osvědčení a výuky kurzů na mezinárodní úrovni. V roce 1994 vznikla Mezinárodní asociace učitelů Kundalini jógy (IKYTA), která dále šíří tato drahocenná učení díky společnému úsilí učielů Kundalini jógy na celém světě.

 

Citát od Yogi Bhajana o Tréninku učitelů

„Pořád máte strach ze zítřka. ‚Měl bych se stát učitelem jógy? Budeme chudí. Umřeme hlady. Partner mě opustí. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.“ Přesně tohle děláte. Pokud si ale řeknete: „Bůh mně k tomu dovedl. Chytím příležitost za pačesy,‘ pak to bude na Bohu. Dejte Bohu šanci a pak sledujte, co se stane.“

– Yogi Bhajan, 25. duben, 1997.

„You are always afraid of tomorrow. ‚Should I become a Yoga Teacher? We will be poor. We will die hungry. My spouse will leave me. Da, da, da, da, da, da, da da, da, da, da.‘ This is what you do. But if you just think, ‚God has guided me to this. I’m going to grab it,‘-unto God it is. Give God a chance to work, then see what happens.“ -Yogi Bhajan, April 25, 1997

Yogi Bhajan
Yogi Bhajan