TRÉNINK UČITELŮ

Guru Sansar Kaur o
Tréninku učitelů kundalini jógy

Když jsem na jaře roku 2002 přišla na svou první hodinu Kundalini jógy v období jedné z mých tehdy četných a hlubokých životních krizích, netušila jsem, kam mě to dovede.
Dnes jsem nesmírně vděčná, že jsem ji objevila, a že jsem u ní vydržela, i když to nebylo vždycky lehké. Dnes se všemi životními situacemi vyrovnávám mnohem snáze a jsem si mnohem více vědoma dosahu všech svých rozhodnutí. Také jsem se hodně zbavila negativity, vzteku a strachu, dobře spím a cítím se dobře po těle i po duchu.

Do života mi přicházejí příležitosti a já jsem schopná je vidět, i když třeba nejsou přesně to, co jsem si „naplánovala.“ Dělám to, co mě baví a jsem vděčná za všechno, co mi život nabízí, ať už ve formě hezkých věcí pro potěšení, nebo těch „nehezkých,“ které mají formu životních lekcí a které nejsou zrovna lehké. Lépe se vyrovnávám se stresem, učím se nenakládat si na sebe tuny práce a to zlepšuje a prohlubuje mé vztahy s rodinou, přáteli a studenty. Je pro mě mnohem snazší naslouchat, což bylo víceméně nemožné v minulosti, a dělit se s druhými o sebe i o to, co mi život dává.

Dnešní doba je velmi náročná – jsme zahlceni informacemi, které se na nás valí ze všech stran. Jak tomu čelit a nezhroutit se?

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana je v tomto směru to nejúčinnější, co znám. Je to technologie, která funguje stejně jako každá jiná věda: aplikujete-li její metody, výsledky se dostaví. Věnujeme-li se jí poctivě, zlepší naši intuici, a to zvyšuje naši schopnost navigovat v přemíře informací a komplikacích každodenního života a mezilidských vztahů, posílí náš nervový systém, abychom byli schopni procházet kalamitami s úsměvem a pozitivním přístupem, a zklidní mysl, abychom si života mohli v klidu užívat místo toho, abychom jím proletěli rychlostí světla. Pomáhá ale i těm, kteří ji dělají sporadicky, její účinky pocítíte už po první hodině. Všichni máme od přirozenosti právo být šťastní, zdraví a spokojení. Všichni máme v sobě potenciál dosáhnout pocitu naplnění. Co nám v tom brání? Proč žijeme v bolesti? Proč jsme plni pochyb, strachů a nenaplněných tužeb? Naše návyky. Neustálé bombardování reklamami, které nám podvědomě sugerují, že nejsme dost hezcí, hubení, chytří, šťastní nebo milovaní. Nešťastný stav našeho životního prostředí – kumulujeme v sobě škodlivé látky, které se do nás dostávají ze vzduchu, který dýcháme, z jídla, které jíme, a zvukových vln, ve kterých se „koupeme“. Svědomité praktikování Kundalini jógy nám pomůže zbavit se těchto starých návyků, vyčistit se od toxických látek, které přijímáme i sami vytváříme ve svém těle i mysli, a postupem času nás dovede k objevení našeho skutečného Já.

Hledáte-li účel a smysl v životě, toužíte-li po autenticitě, hloubce a lásce ve vztazích, nebo toužíte-li po vitalitě a vnitřní odolnosti, není k tomu lepší nástroj než Kundalini jóga podle Yogi Bhajana. A nejlepším způsobem, jak se tuto starobylou a efektivní vědu naučit, je Trénink učitelů. Ať už se chcete stát učitelem nebo ne, tento program vám dodá podporu v hluboké osobní přeměně. Technologii Kundalini jógy se nejen budete učit, ale také budete toto učení přímo praktikovat a některá věci si postupně začnete začleňovat do svého života, abyste tak položili základ celoživotní cestě k dosažení svého nejvyššího potenciálu.

Trénink učitelů Kundalini jógy podle Yogi Bhajana (Aquarian Teacher Program) je 250hodinový kurz, po jehož absolvování a splnění všech podmínek získáte osvědčení KRI ( Kundalini Research Institute) pro Učitele Kundalini jógy podle Yogi Bhajana 1. stupně. Stanete Instruktorem/Instruktorkou a naučíte se základní principy a techniky Kundaliní jógy. Rozvinete svou schopnost vyučovat krije a meditace Kundalini jógy podle Yogi Bhajana. Dostanete také příležitost odvést cvičnou lekci v bezpečném prostředí svých spolustudentů a trenérů. Budete se účastnit ranních sádhen (denní „duchovní“ praxe) a zažijete efektivní transformující energii Bílé tantrické jógy.

210 z 250 hodin tohoto podrobně navrženého programu zahrnuje výuku ve studiu, která je rozdělena do těchto rámcových témat:

– Výuka pozic, kryjí a meditací Kundaliní jógy
– Role učitele Kundalini jógy
– Jogínská filozofie a původ Kundalini jógy
– Jogínská a západní anatomie
– Humanologie a jogínský životní styl

Tento program je otevřený jak studentům jógy, kteří ji chtějí začít učit, tak těm, kteří se chtějí ponořit do této vědy sami pro sebe. Je pro studenty KJ, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a získat hlubší zkušenost, pro studenty jiných škol jógy, kteří se chtějí dozvědět o KJ a pro učitele všech škol jógy, kteří chtějí rozšířit záběr toho, co vyučují a prohloubit svou znalost jógy i sebe.

Využijte příležitosti zúčastnit se tohoto úžasného programu. Udělejte tento malý krok, který bude velkým krokem na vaší osobní cestě k sebepoznání, vnitřnímu klidu a naplnění.

Tento kurz bude vyučován částečně v češtině a částečně v angličtině s tím, že bude simultánně tlumočen do českého jazyka.

___________________________________________________________________________

Splnění všech požadavků Tréninku pro učitele 1. úrovně umožňuje absoloventovi vyučovat jógu a meditaci. Pokud chce pokračovat v dalším sebevzdělávání a osobním rozvoji v roli učitele Kundalini jógy, může tréninkem 1. úrovně projít několikrát, může se zúčastnit specializovaných tréninků (Kundalini jóga jako terapie, Těhotenská jóga, Dětská jóga, atd.) anebo může pokračovat do dalších úrovní programu Učitel věku Vodnáře.

V programu Učitel věku Vodnáře existují tři úrovně:

1. úroveň: Základy a probuzení – Instruktor

2. úroveň: Přeměna – Odborník

3. úroveň: Uvědomění – Učitel

V České republice se učí 1. úroveň od roku 2011 a 2. úroveň od roku 2015. Třetí úroveň celosvětově běží od roku 2015.

Pokud cítíte touhu stát se trenérem a vyučovat na Tréninku učitelů Kundalini jógy 1. stupně, můžete se přihlásit do Akademie věku Vodnáře, která má svůj vlastní proces. Musíte mít splněné, mj. osvědčení 1. a 2. úrovně a nějakou dobu vyučovat. Více informací k tomuto programu najdete na stránkách Kundalini Research Institute:  ZDE